Un bateria per Cadaqués...

Es dissabte 24 de febrer

estarem amb

JAMES WHITE EXPERIENCE

CAN SHELABI

de Cadaqués

'our funky...'

Agustí Borrell i Auger

00 34 651 88 08 07