Un bateria per Cadaqués...

Es divendres 23  de març

estarem amb

TÒFOL MARTÍNEZ ORGÀNIC

FLAPPERS JAZZ CLUB del MASNOU

amb 

TÒFOL MARTÍNEZ, GERARD NIETO I AGUSTÍ BORRELL

Agustí Borrell i Auger

00 34 651 88 08 07